معنی و ترجمه کلمه hurry به فارسی hurry یعنی چه

hurry


شتاب کردن ،شتابيدن ،عجله کردن ،چاپيدن ،بستوه اوردن ،باشتاب انجام دادن ،راندن ،شتاب ،عجله ،دستپا چگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها