معنی و ترجمه کلمه hurtle به فارسی hurtle یعنی چه

hurtle


خوردن ،تصادف کردن ،مصادف شدن ،پرت کردن ،انداختن ،پيچ دادن ،ازدحام
علوم نظامى : با چيزى تصادف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها