معنی و ترجمه کلمه hydrargyia or rism به فارسی hydrargyia or rism یعنی چه

hydrargyia or rism


مسموم شدگى از جيوه ،ناخوشى سيمابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها