معنی و ترجمه کلمه hydrarthrosis به فارسی hydrarthrosis یعنی چه

hydrarthrosis


(طب ) استسقاء مفاصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها