معنی و ترجمه کلمه hydrate به فارسی hydrate یعنی چه

hydrate


ابپوش شدن ،(ش ).جسم مرکب ابدار،هيدرات ،ابشتن
معمارى : جسم مرکب ابدار
شيمى : هيدرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها