معنی و ترجمه کلمه hydraulic ram به فارسی hydraulic ram یعنی چه

hydraulic ram


تلمبه خودکاريکه در ان ستونى از اب فرو ريزد و نيروى ان ... دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها