معنی و ترجمه کلمه hydrocephalia به فارسی hydrocephalia یعنی چه

hydrocephalia


پر ابى مغز( ئيدروسفالى)
روانشناسى : پر ابى مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها