معنی و ترجمه کلمه hydrodimerization به فارسی hydrodimerization یعنی چه

hydrodimerization


دوپارش با هيدروژن
شيمى : دى مر شدن با هيدروژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها