معنی و ترجمه کلمه hydrodisulfide به فارسی hydrodisulfide یعنی چه

hydrodisulfide


شيمى : هيدرو دى سولفيد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها