معنی و ترجمه کلمه hydrodynamic به فارسی hydrodynamic یعنی چه

hydrodynamic


علوم مهندسى : هيدروديناميک
علوم هوايى : هيدروديناميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها