معنی و ترجمه کلمه hydrogen sulphide به فارسی hydrogen sulphide یعنی چه

hydrogen sulphide


علوم مهندسى : سولفيد هيدروژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها