معنی و ترجمه کلمه hydrogen-depleted structure به فارسی hydrogen-depleted structure یعنی چه

hydrogen-depleted structure


شيمى : ساختار هيدروژن زدوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها