معنی و ترجمه کلمه hydrogen-like orbital به فارسی hydrogen-like orbital یعنی چه

hydrogen-like orbital


شيمى : اوربيتال هيدروژن مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها