معنی و ترجمه کلمه hydrogenate به فارسی hydrogenate یعنی چه

hydrogenate


داراى هيدروژن کردن ،سبب ترکيب چيزى با هيدروژن شدن
علوم مهندسى : هيدروژن دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها