معنی و ترجمه کلمه hydrogenize به فارسی hydrogenize یعنی چه

hydrogenize


با هيدروژن ترکيب کردن ،هيدروژنى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها