معنی و ترجمه کلمه hydrometallurgy به فارسی hydrometallurgy یعنی چه

hydrometallurgy


استخراج ياتهيه فلزات بوسيله اب يا مايعات
علوم مهندسى : هيدرومتالوژى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها