معنی و ترجمه کلمه hydrometric(al) به فارسی hydrometric(al) یعنی چه

hydrometric(al)


وابسته به سنجش وزن ويژه ابگونه ها

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها