معنی و ترجمه کلمه hydrophone به فارسی hydrophone یعنی چه

hydrophone


علوم نظامى : ميکروفن زيرابى
علوم دريايى : ميکروفن زيرابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها