معنی و ترجمه کلمه hydrotherapy به فارسی hydrotherapy یعنی چه

hydrotherapy


(طب )استفاده علمى اب در درمان بيماريها،اب درمانى
روانشناسى : اب درمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها