معنی و ترجمه کلمه hyena-dog به فارسی hyena-dog یعنی چه

hyena-dog


يکجور کفتار سگ مانند در افريقاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها