معنی و ترجمه کلمه hyetometer به فارسی hyetometer یعنی چه

hyetometer


باران سنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها