معنی و ترجمه کلمه hygiene به فارسی hygiene یعنی چه

hygiene


علم بهداشت ،بهداشت ،حفظ الصحه
معمارى : بهداشت
روانشناسى : بهداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها