معنی و ترجمه کلمه hylicist به فارسی hylicist یعنی چه

hylicist


کسيکه معتقد به ماديات است

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها