معنی و ترجمه کلمه hyp به فارسی hyp یعنی چه

hyp


)hypochondria(ماليخوليا،سودا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها