معنی و ترجمه کلمه hyperacid به فارسی hyperacid یعنی چه

hyperacid


حاوى مقدار زيادى اسيد( بيش از مقدار عادى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها