معنی و ترجمه کلمه hyperactive به فارسی hyperactive یعنی چه

hyperactive


(طب )داراى فعاليت بيش از اندازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها