معنی و ترجمه کلمه hyperbolically به فارسی hyperbolically یعنی چه

hyperbolically


بطور مبالغه ،از روى اغراق

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها