معنی و ترجمه کلمه hyperkinesia or - sis به فارسی hyperkinesia or - sis یعنی چه

hyperkinesia or - sis


(طب ) کش واکش ،تشنج ،کش واکش ماهيچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها