معنی و ترجمه کلمه hypermedia به فارسی hypermedia یعنی چه

hypermedia


مافوق رسانه
کامپيوتر : ابررسانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها