معنی و ترجمه کلمه hypermetropia به فارسی hypermetropia یعنی چه

hypermetropia


(طب )مرض دوربينى ،دوربينى
روانشناسى : دوربينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها