معنی و ترجمه کلمه hypermnesia به فارسی hypermnesia یعنی چه

hypermnesia


(طب )ازدياد غير عادى خاطرات وافکار گذشته ،افزايش غير عادى حافظه
روانشناسى : حدت حافظه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها