معنی و ترجمه کلمه hyperon به فارسی hyperon یعنی چه

hyperon


(فيزيک )جرمى که حد فاصل بين پروتون ونوترون دو اتم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها