معنی و ترجمه کلمه hypersonic به فارسی hypersonic یعنی چه

hypersonic


سرعتى معادل يا بيش از 5 برابر سرعت صوت( سرعت بيش از 6 هزار کيلومتر در ساعت)،ماوراء الصوت ،داراى سرعتى پنج يا شش برابر امواج صوتى در فضا
علوم هوايى : مافوق فراصوت
علوم نظامى : سرعتى معادل يا بيش از 5 برابر سرعت صوت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها