معنی و ترجمه کلمه hypertension به فارسی hypertension یعنی چه

hypertension


(طب )فشار خون ،بيمارى فشار خون ،افزايش فشار خون
روانشناسى : پرتنشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها