معنی و ترجمه کلمه hyperventilate به فارسی hyperventilate یعنی چه

hyperventilate


چند نفس کوتاه پيش از حبس نفس( غواصى)
ورزش : چند نفس کوتاه پيش از حبس نفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها