معنی و ترجمه کلمه hyperventilation به فارسی hyperventilation یعنی چه

hyperventilation


روانشناسى : نفس نفس زدن
علوم هوايى : تنفس زياد بطوريکه مقدار دى اکسيد کربن در خون از مقدار عادى ان کمتر ميشود و سبب تشنج سرگيجه و غش ميگردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها