معنی و ترجمه کلمه hypnagogic به فارسی hypnagogic یعنی چه

hypnagogic


)hypnogogic(خواب اور،خواب کننده ،منوم ،(مج ).داراى خصوصيات خواب
روانشناسى : خواب اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها