معنی و ترجمه کلمه hypocritical به فارسی hypocritical یعنی چه

hypocritical


رياکار،متظاهر،دورو،باريا
قانون ـ فقه : توام با تدليس و تزوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها