معنی و ترجمه کلمه hypogene به فارسی hypogene یعنی چه

hypogene


(ز.ش ).تشکيل شده يا متبلور شده در زير سطح زمين ،اذرين )plutonic( مثل سنگ خارا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها