معنی و ترجمه کلمه hypoprosexia به فارسی hypoprosexia یعنی چه

hypoprosexia


روانشناسى : فقدان توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها