معنی و ترجمه کلمه hypothesis به فارسی hypothesis یعنی چه

hypothesis


فرض ،فرضيه ،قضيه فرضى ،نهشته ،برانگاشت
معمارى : فرضيه
قانون ـ فقه : انگارش
شيمى : فرضيه
روانشناسى : فرضيه
زيست شناسى : فرضيه
نجوم : فرضيه
بازرگانى : پنداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها