معنی و ترجمه کلمه hypothesize به فارسی hypothesize یعنی چه

hypothesize


فرض کردن ،برانگاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها