معنی و ترجمه کلمه hypothetically به فارسی hypothetically یعنی چه

hypothetically


فرضا"،بطور فرض

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها