معنی و ترجمه کلمه hypoventilation به فارسی hypoventilation یعنی چه

hypoventilation


علوم هوايى : تنفس کم بطوريکه مقدار اکسيژن خون از مقدار عادى ان کمتر ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها