معنی و ترجمه کلمه hypoxia به فارسی hypoxia یعنی چه

hypoxia


کمبود اکسيژن در بافت هاى بدن
ورزش : کاهش اکسيژن بافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها