معنی و ترجمه کلمه hyprostosis به فارسی hyprostosis یعنی چه

hyprostosis


رويش غير طبيعى استخوان ،کلفت شدگى استخوان ،برامدگى استخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها