معنی و ترجمه کلمه hysteresis curve به فارسی hysteresis curve یعنی چه

hysteresis curve


خم پسماند
الکترونيک : حلقه پسماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها