معنی و ترجمه کلمه i am at my wit's end به فارسی i am at my wit's end یعنی چه

i am at my wit's end


بکلى گيج شده ام ،ديگر عقلم به جايى نميرسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها