معنی و ترجمه کلمه i am in receipt of your letter به فارسی i am in receipt of your letter یعنی چه

i am in receipt of your letter


نامه شما به من رسيد،نامه شما واصل گرديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها