معنی و ترجمه کلمه i am not made of salt به فارسی i am not made of salt یعنی چه

i am not made of salt


مگر من نمک هستم که از باران بترسم ؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها